Ploeger, Jan. 2012. “DIE GESKIEDENIS VAN DIE GEDENKTEKEN TER GEDAGTENIS AAN HEENGEGANE BOEREGEINTERNEERDES IN PORTUGAL”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 11 (3). https://doi.org/10.5787/11-3-665.