Roothman, A.W.L. 2012. “DIE GEBRUIK VAN TERRORISME AS ’N INTERNASIONALE POLITIEKE BEDINGINGSINSTRUMENT:”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 11 (3). https://doi.org/10.5787/11-3-670.