Geyer, G.J. 2012. “DIE BETEKENIS VAN SPORT AS ‘N FISIEK-REKREATIEWE AKTIWITEIT MET BESONDERE VERWYSING NA DIE MILITÊR”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 9 (4). https://doi.org/10.5787/9-4-723.