Loedoff, C. 2012. “DIE FAKTORE WAT LEERSUKSES BEVORDER”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 9 (4). https://doi.org/10.5787/9-4-730.