Kisten, J.F.J. 2012. “DIE PLEK VAN DIE SWAARDMAGORGANISASIE (WEERMAG) IN DIE STAATSBESTEL”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 9 (1). https://doi.org/10.5787/9-1-748.