Grobler, J.E.H. 2011. “IMPERIALISME EN NASIONALISME KERNGESKIEDENIS VAN SUID-AFRIKA”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 8 (4). https://doi.org/10.5787/8-4-771.