Kotzé, J.C. 2012. “MNGAZANA- ’N NUWE HAWE VIR DIE TRANSKEI”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 8 (3). https://doi.org/10.5787/8-3-776.