Grobler, J.E.D. 2012. “DIE GEALLIEERDE BESTETTING VAN MADAGASKAR IN 1942 (DEEL 2): DIE KONSOLIDASIETYDPERK, MEI - AUGUSTUS 1942”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 8 (1). https://doi.org/10.5787/8-1-793.