Ploeger, Jan. 2011. “Leiers Na Die Noorde. Studies Oor Die Groot Trek”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 6 (3). https://doi.org/10.5787/6-3-853.