Jonker, E. 2012. “Ontstaan En Ontwikkeling Van Die Transvaalse Verdedigingsmag: Transvaal Volunteers”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 3 (3). https://doi.org/10.5787/3-3-942.