Ploeger, Jan. 2012. “Suid-Afrika En Die Imperiale Generale Staf-Gedagte”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 3 (2). https://doi.org/10.5787/3-2-945.