Jonker, E. 2012. “Die Militêr-Historiese En Argivale Dienste Van Die Departement Van Verdediging”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 1 (1). https://doi.org/10.5787/1-1-980.