Scholtz, L. (2012) “Cuito Cuanavale - Wie het werklik Gewen? ’n Strategiese en Operasionele Ontleding”, Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 28(1). doi: 10.5787/28-1-199.