Jooste, L. (2012) “DIE POLITIEKE KOERSWENDING VAN 1948 BESORG ’N NUWE IDENTITEIT AAN DIE UNIEVERDEDIGINGSMAG”, Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 26(2). doi: 10.5787/26-2-246.