Jooste, L. (2012) “DIE STAND VAN SUID-AFRIKAANSE MILITÊRE GESKIEDSKRYWING OOR DIE SA WEERMAG SE BETROKKENHEID IN SUIDWES-AFRIKA EN ANGOLA: 1966 TOT 1989”, Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 23(2). doi: 10.5787/23-2-307.