Jacobs, C. (2012) “DIE PROBLEMATIEK IN DIE NAVORSING VAN KONTEMPORÊRE KRYGSGESKIEDENIS IN SUID-AFRIKA”, Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 23(2). doi: 10.5787/23-2-308.