Ploeger, J. (2012) “DIE STIGTING EN WERKSAAMHEDE VAN DIE "NEDERLANDSCH BIJSTANDSFONDS VOOR ZUID-AFRIKA" (1900-1903)”, Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 23(1). doi: 10.5787/23-1-318.