Du Toit, J. (2012) “DIE GESKIEDENIS VAN DIE I PERSONEELFUNKSIE IN DIE SA WEERMAG SEDERt WOI TOT 31 JANUARIE 1981”, Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 18(4). doi: 10.5787/18-4-395.