Kleyn, W. (2012) “DIE ROL VAN DIE SUID-AFRIKAANSE WEERMAG IN NATUUR- EN OMGEWINGSBEWARING”, Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 18(1). doi: 10.5787/18-1-411.