Kotzé, J. (2012) “DIE GEOMETRIESE EN RIVIERGRENSE VAN SUIDWES-AFRIKA, MET SPESIALE VERWYSING NA DIE NOORDE EN DIE CAPRIVISTROOK”, Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 18(1). doi: 10.5787/18-1-412.