Bruwer, J. (2012) “KILOMETER 500, DIE BEEINDIGING VAN DIE SUIDWES-AFRIKA-KAMPANJE 70 JAAR GELEDE”, Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 16(1). doi: 10.5787/16-1-459.