Coetzer, W. (2012) “Gedemilitariseerde sones: ’n Doeltreffende konflikbeslegtingsmetode?”, Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 16(4). doi: 10.5787/16-4-465.