Möller, P. (2012) “Monumente en gedenktekens op Weermagsterreine / Monuments and Memorials on SADF grounds”, Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 16(4). doi: 10.5787/16-4-470.