Kroukamp, W. (2012) “KRYGSHELDE / WAR HEROES: LT.KDR. D.A. HALL, DIE GROOTHARTIGE SKIPPER”, Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 14(4). doi: 10.5787/14-4-504.