Holloway, J. (2012) “’N ONWAARSKYNLIKE VOORSTEL VIR ’N ONGELOOFLIKE SPEL”, Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 14(1). doi: 10.5787/14-1-528.