Bouwer, U. (2012) “Opvoedkundige Tegnologie / Educational Technology: Geprogrammeerde onderrig: Skinner en Crowder se bydraes”, Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 14(1). doi: 10.5787/14-1-530.