Ploeger, J. (2012) “DIE BOU VAN DIE STAATSARTILLERIEKASERNE, POTGIETERSTRAAT, PRETORIA: DIE UITBREIDING IN 1924 OM DIE HOOFKWARTIER VAN DIE UNIEVERDEDIGINGSMAG TE HUISVES”, Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 13(4). doi: 10.5787/13-4-539.