Afdeling Godsdienstige Publikasies, K.- generaal (2012) “DIE KAPELAAN: IN DIENS MET DIE SWAARD VAN DIE HEILIGE GEES”, Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 13(4). doi: 10.5787/13-4-541.