Otto, W. (2012) “Die SAW en Bewaring / The SADF and Conservation: PROKLAMERING VAN GREEFSWALD 37 MS ZOUTPANSBERG TOT ’N NASIONALE GEDENKWAARDIGHEID”, Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 13(3). doi: 10.5787/13-3-551.