Nöthling, C. (2012) “DIE INSPEKTEUR-GENERAAL IN DIE SUID AFRIKAANSE WEERMAG 1912 - 1983”, Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 13(2). doi: 10.5787/13-2-586.