Naudé, A. (2011) “DIE ’HENDSOPPERS’ EN ’JOINERS’. DIE RASIONAAL EN VERSKYNSEL VAN VERRAAD.”, Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 12(1). doi: 10.5787/12-1-640.