Huisamen, J.-H. (2012) “AFRIKAANS EN DIE EERSTE VRYHEIDSOORLOG”, Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 11(1). doi: 10.5787/11-1-645.