Adlam, A. (2012) “DIE PERS AS BRON OOR DIE GESKIEDENIS VAN DIE EERSTE VRYDEIDSOORLOG”, Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 11(1). doi: 10.5787/11-1-648.