Visser, G. (2012) “DIE EERSTE VRYDEIDSOORLOG: ENKELE ASPEKTE MBT DIE BRITSE SIENING VAN DIE BOERE EN DIE VERSKILLE TUSSEN BOER EN BRIT”, Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 11(1). doi: 10.5787/11-1-650.