Wessels, A. (2012) “DIE SUID-AFRIKAANSE VLOOT: VERLEDE, HEDE, TOEKOMS. DEEL 1 (’n Kort Kritiese Evaluering)”, Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 11(3). doi: 10.5787/11-3-663.