Ploeger, J. (2012) “DIE GESKIEDENIS VAN DIE GEDENKTEKEN TER GEDAGTENIS AAN HEENGEGANE BOEREGEINTERNEERDES IN PORTUGAL”, Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 11(3). doi: 10.5787/11-3-665.