Roothman, A. (2012) “DIE GEBRUIK VAN TERRORISME AS ’N INTERNASIONALE POLITIEKE BEDINGINGSINSTRUMENT:”, Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 11(3). doi: 10.5787/11-3-670.