Bisset, W. (2012) “DIE UNIFORM KNOPE VAN DIE SUID-AFRIKAANSE VLOOT EN SY VOORGANGERS”, Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 10(4). doi: 10.5787/10-4-691.