Geyer, G. (2012) “DIE BETEKENIS VAN SPORT AS ‘N FISIEK-REKREATIEWE AKTIWITEIT MET BESONDERE VERWYSING NA DIE MILITÊR”, Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 9(4). doi: 10.5787/9-4-723.