Grobler, J. (2012) “DIE GEALLIEERDE BESTETTING VAN MADAGASKAR IN 1942 (DEEL 2): DIE KONSOLIDASIETYDPERK, MEI - AUGUSTUS 1942”, Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 8(1). doi: 10.5787/8-1-793.