Grobler, J. (2012) “DIE ROL VAN DIE SEEMAG IN DUITS SUIDWES-AFRIKA 1914-15”, Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 7(2). doi: 10.5787/7-2-819.