Otto, W. (2012) “DIE SAW MOET OOK SY ANDER WAPENS EFFEKTIEF AANWEND”, Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 7(2). doi: 10.5787/7-2-823.