Ploeger, J. (2011) “Leiers na die Noorde. Studies oor die Groot Trek”, Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 6(3). doi: 10.5787/6-3-853.