De Jong, C. (2012) “VERSLAE VAN NEUTRALE MILITÊRE WAARNEMERS TYDENS DIE AGLO-BOEROORLOG”, Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 5(2). doi: 10.5787/5-2-890.