De Jong, C. and Ploeger, J. (2012) “VERSLAE VAN NEUTRALE MILITÊRE WAARNEMERS TYDENS DIE ANGLO-BOEROORLOG”, Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 4(2). doi: 10.5787/4-2-932.