Jonker, E. (2012) “Ontstaan en ontwikkeling van die Transvaalse Verdedigingsmag: Transvaal Volunteers”, Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 3(3). doi: 10.5787/3-3-942.