Ploeger, J. (2012) “Suid-Afrika en die Imperiale Generale Staf-gedagte”, Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 3(2). doi: 10.5787/3-2-945.