Ploeger, J. (2012) “Uit die voorgeskiedenis van die Sliid-Afrikaanse Vloat : Die ontstaan van die Sliid-Afrikaanse Seediens”, Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 3(1). doi: 10.5787/3-1-949.