Ploeger, J. (2012) “Die Kasteel "De Goede Hoop" (1921-1923) : Die verhaal van ’n reddingsdaad.”, Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 2(2). doi: 10.5787/2-2-967.