Ploeger, J. (2012) “Die militêre boukuns in die Nederlande en sy eertydse kolonies (1500-1800)”, Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 2(2). doi: 10.5787/2-2-968.